TÁJÉKOZTATÓ ÉS BELEEGYEZŐ NYILATKOZAT

Ön egy tudományos kutatásban vesz részt, amelynek vezetője Dr. Kopp Erika (ELTE PPK NI) és Pongor-Juhász Anna Orsolya (doktorandusz).

Jelen vizsgálat célja, hogy feltárja a szülői iskolaválasztási motivációkat, attitűdöket és stratégiákat az újonnan alakult magániskolákban.

A fenti vizsgálatok elvégzésének káros következménye nincs.

A kutatásban való részvétel teljesen önkéntes. Az interjút bármikor indoklás nélkül akár végleg is megszakíthatja, vagy a kérdések megválaszolását megtagadhatja. A kutatásban történt részvételért anyagi javadalmazás nem jár. A kutatásetikai engedély száma: 2021/225.

Az interjús vizsgálat során online platformon (Zoom vagy Google Meet) keresztül folytatjuk a beszélgetést, mely kb. 45-60 percet vesz igénybe.

A kutatás során kapott eredményekről később publikáció készül, melyről a résztvevők kívánságának megfelelően szóbeli vagy írásos tájékoztatást adunk.

Szigorúan bizalmasan kezelünk minden olyan információt (ide értve az audioadatot), amit a kutatás keretén belül gyűjtünk össze. A kutatás során nyert adatokat kóddal ellátva biztonságos számítógépen tároljuk. Az egyéni kódot minden esetben a kutatást végző doktorandusz adja, csak ő ismeri és ő fér hozzájuk. A kutatás során nyert adatokon tartalomelemzést végzünk, amelyekből egyetlen résztvevő azonossága sem állapítható meg. Csatoljuk az adatkezeléssel kapcsolatos részletes tájékoztatót (Hozzájárulás adatkezeléshez, ill. ennek Melléklete).

A lenti linkekre kattintva eléri a hozzájárulást az interjús vizsgálathoz és a hozzájárulás adatkezeléshez című dokumentumot is.

A vizsgálat során találtakról a kívánságának megfelelően szóbeli vagy írásbeli tájékoztatást adunk.

Kérjük, amennyiben egyetért a fenti feltételekkel, és hozzájárul a kutatásban való részvételhez, ezt a lenti két dokumentumon aláírásával igazolja. Együttműködését előre is köszönjük!

Az adatkezelésről szóló szabályozásról részletesebben itt tájékozódhat: https://www.ppk.elte.hu/dstore/document/73/Hozzajarulas_adatkezeleshez_melleklet_2019_1.pdf

Az alábbi hozzájáruló dokumentumokat kérjük nyomtassa ki, írja alá és küldje vissza a pongor.orsolya@ppk.elte.hu emailcímre.